Verder met Peersupported Open Dialogue bij FACT Boxmeer

Na een pilot van een halfjaar is het FACT-team Boxmeer trots en enthousiast over de eerste resultaten van POD en voornemens om met een vervolg te komen.

Om je geheugen op te frissen: Peersupported Open Dialogue is een methodiek voor netwerkpsychiatrie die al op verschillende plaatsen in Nederland wordt ingezet, o.a. bij FACT GGzE. Zie ook eerdere berichten op intranet over de start van de pilot, de presentatie van GGzE op het FACT-symposium en de scholingsmiddag.

In het kort

Bij POD staan zeven principes centraal, maar omdat dit grote organisatorische aanpassingen vraagt werd tijdens de pilot nog gewerkt met twee daarvan:

  • Dialogisme: stimuleren van een dialoog tussen cliënt en diens netwerk, helpen om naar elkaar te luisteren, uitwisselen van gedachten en emoties, samen zoeken naar oplossingen voor een probleemsituatie.
  • Tolerantie voor onzekerheid/niet-weten: niet direct met adviezen/interpretaties/oplossingen vanuit eigen deskundigheid komen, maar vanuit het netwerk oplossingen en krachten laten opkomen.

POD past in de Meerjarenstrategie

  • Iemands levensverhaal biedt veelal aanknopingspunten om processen van veerkracht en herstel in gang te zetten, en mogelijkheden om de problematiek beter te begrijpen vanuit de context van de cliënt en zijn omgeving.
  • Het transdiagnostisch perspectief, waarbinnen veerkracht en herstel een hoopvol perspectief bieden.

In de netwerkgesprekken wordt er samengewerkt met cliënt, netwerk en ketenpartners: er wordt gebruik gemaakt van ieders sterke kanten en ideeën voor oplossingen. Essentieel daarbij is dat iedereen een gelijke stem heeft, zich gehoord voelt.

Tijdens de pilot hebben twee scholingsmiddagen plaats gevonden voor het hele team, deze werden gegeven door Dag van Wetter uit Brugge waar het Psychosecircuit al werkt volgens deze principes.

Op grond van tevredenheidsmetingen bij cliënten, hun netwerk en het FACT-team is besloten om een vervolg te geven. Hiervoor schrijven zorgmanager Cheraar Baars en programmaleider Marguerite Elfrink een businessplan. In de tussentijd blijven de maandelijkse intervisies doorgaan, ondersteund door Lennie Bankers, die een volledige training POD heeft gevolgd in Engeland.

Om de pilot ook financieel haalbaar te maken zijn we blij met de onlangs toegezegde gelden uit de 1% regeling.

Neem voor meer informatie contact op met een van de werkgroepleden POD: Wendy Ceelen, Peter Gijsen, Mary van Wessel, Nahid Basir, Jose Brand Scheepstal, Sandra Giepmans, Lennie Bankers, Marguerite Elfrink en Debby Jacobs.

Meer Artikelen

Collega Nathan benoemd tot Associate Professor aan de Universiteit van Tilburg

Psychiater in huisartsenpraktijk: de juiste zorg op de juiste plek

TOPGGZ keurmerk voor Depressie Expertisecentrum Jeugd

Discussie

No data was found

Eerder besproken

No data was found

Inspiratie insturen

Zorgexpert

Met onze zorgexperts in de hoofdrol zijn wij dé netwerkspeler die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025.

Samenwerking in netwerk

Het succes van een behandeling hangt samen met de kwaliteit van het netwerk. Dat is wat wij geloven. Daarom wordt onze rol als netwerkspeler vanaf nu steeds groter.

Inhoud zorg

Onmisbare zorg voor het mentale welzijn van de regio. Die vind je bij GGZ Oost Brabant! Onze (top)specialistische GGZ draagt aantoonbaar bij aan het aantal gezonde levensjaren en de kwaliteit van leven.

Sociale innovatie

Onze ambitie vraagt dat we innovatie de ruimte geven met als doel de zorg te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan mentale gezondheid.

Digitalisatie

Elke digitale stap die we zetten moet leiden naar onze stip op de horizon: de mentaal gezondste regio in 2025.

Cliënt

Het leven van de cliënt is méér dan zijn diagnose. We hebben oog voor het hele verhaal. Meer mens, minder cliënt. Daar gaan we voor!

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.