Start Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO) in regio Helmond/Peelland

GGZ Oost Brabant, Savant Zorg en de Zorgboog slaan de handen ineen om kwetsbare ouderen met ernstige gedragsproblematiek de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. In het Integraal expertisecentrum ouderen (IECO) in Helmond-Peelland bundelen de drie organisaties hun kennis en ervaring. Op donderdag 20 mei jl. tekenden de bestuurders de overeenkomst voor dit unieke samenwerkingsverband.

Het aantal ouderen in onze maatschappij groeit en hiermee komen er ook meer ouderen die behoefte hebben aan zorg. Bovendien worden hun zorgvragen ingewikkelder. Ook het aantal kwetsbare ouderen met ernstige gedragsproblematiek neemt toe. “Omdat iedere organisatie in zijn eigen domein werkt, krijgt deze groep nu niet altijd de juiste zorg aangeboden”, aldus Anne-Marie Schram, lid raad van bestuur GGZ Oost Brabant. “In het IECO combineren we de deskundigheid van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en die van thuiszorg, verpleging, verzorging van ouderen (Savant Zorg en de Zorgboog) en proberen we samen oplossingen te vinden voor het onbegrepen gedrag.”

Onbegrepen gedrag
We spreken van gedragsproblemen als de oudere zelf en/of diens omgeving het gedrag moeilijk te hanteren vindt. “Het is gedrag dat we niet direct begrijpen en waar misschien meerdere oorzaken voor zijn. Of waar juist niet direct een oorzaak voor is aan te wijzen”, legt Gerland Laureijssen, interim-bestuurder Savant Zorg uit. “Het ontstaat vaak als gevolg van diverse, verschillende factoren. De behandeling ervan vraagt dus ook om een gezamenlijke en multidisciplinaire aanpak. Met het IECO kunnen we dat bieden.”

Naar de cliënt toe
Het IECO richt zich in eerste instantie op ambulante zorg. Dat betekent dat we voor diagnose en behandeling naar de oudere gaan ‘daar waar hij/zij woont’. Dit kan dus zowel thuis zijn als op één van de locaties van de drie organisaties. Het IECO maakt aan de hand van de diagnose een behandelplan waarmee één van de drie zorgorganisaties aan de slag gaat. “Met het IECO kunnen we ook de huisartsen ondersteunen als het gaat om ouderen met onbegrepen gedrag”, vertelt Coby Nogarede-Hoekstra, voorzitter raad van bestuur van de Zorgboog. “Met de expertise van het IECO kunnen we deze ouderen en hun naaste(n) helpen, zodat zij in de eigen omgeving weer verder kunnen.”

Pilotvorm
Het IECO start in pilotvorm en haalt in deze periode gegevens op om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en om te onderzoeken of het de drie organisaties lukt om deze cliënten in samenwerking de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Er is tevens de intentie om in de toekomst naast de ambulante zorg een locatie te realiseren waar kwetsbare ouderen met ernstige gedragsproblematiek tijdelijk kunnen verblijven voor observatie en behandeling.

Meer Artikelen

GGZ Oost Brabant verlengt samenwerking met Sport Expertise Centrum

MooiMaasVallei heeft eerste integrale regioplan van Nederland

Samenwerking met politie deel 1

Mooie mijlpalen voor Kraanmeer!

Gezamenlijke aanpak verbetering werkkansen psychisch kwetsbare mensen

Tevredenheid over Centrale Voordeur Volwassenenpsychiatrie Oss-Uden-Veghel

GGZ Oost Brabant, gemeenten en zorg- en veiligheidspartners zetten volgende stap naar 24-uursvoorziening

Kwaliteitsverbetering door samenwerking binnen A59

Proeftuinen, samen aan de slag in het sociaal domein

Discussie

No data was found

Eerder besproken

No data was found

Inspiratie insturen

Zorgexpert

Met onze zorgexperts in de hoofdrol zijn wij dé netwerkspeler die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025.

Samenwerking in netwerk

Het succes van een behandeling hangt samen met de kwaliteit van het netwerk. Dat is wat wij geloven. Daarom wordt onze rol als netwerkspeler vanaf nu steeds groter.

Inhoud zorg

Onmisbare zorg voor het mentale welzijn van de regio. Die vind je bij GGZ Oost Brabant! Onze (top)specialistische GGZ draagt aantoonbaar bij aan het aantal gezonde levensjaren en de kwaliteit van leven.

Sociale innovatie

Onze ambitie vraagt dat we innovatie de ruimte geven met als doel de zorg te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan mentale gezondheid.

Digitalisatie

Elke digitale stap die we zetten moet leiden naar onze stip op de horizon: de mentaal gezondste regio in 2025.

Cliënt

Het leven van de cliënt is méér dan zijn diagnose. We hebben oog voor het hele verhaal. Meer mens, minder cliënt. Daar gaan we voor!

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.