GGZ Oost Brabant, gemeenten en zorg- en veiligheidspartners zetten volgende stap naar 24-uursvoorziening

Samen met zorgpartners, politie, woningbouwcorporaties ervaringsdeskundigen, de Peelgemeenten en de gemeente Helmond ontwikkelt GGZ Oost Brabant een 24-uursvoorziening voor mensen die langdurig problemen ervaren op verschillende leefgebieden.

Lisa Behrendt, directeur zorg Helmond/Peelland van GGZ Oost Brabant vertelt tegen ‘Dit is Helmond’: “Het is belangrijk dat we een veilige plek creëren waar deze mensen kunnen werken aan hun herstel. Samen (met de samenwerkingspartners red.) hebben we de ambitie dat deze mensen uiteindelijk hun eigen leven weer kunnen leiden. Dat we ze perspectief en kansen hebben geboden. Daarvoor zijn we met z’n allen maatschappelijk verantwoordelijk.”

De Helmondse gemeenteraad stemde op 8 juli 2021 in om een voorstel voor een 24-uursvoorziening uit te werken. Dat voorstel bestaat uit een conceptontwerp voor de voorziening (hierin staat hoe de 24-uursvoorziening er uit gaat zien: bijvoorbeeld wat voor zorg er nodig is en hoe er wordt samengewerkt) en een programma van eisen voor de locatie (hierin staat welke voorwaarden er zijn voor een mogelijke locatie, bijvoorbeeld qua oppervlakte en omgeving). Dat voorstel is nu klaar. Op 14 december behandelt de gemeenteraad dit voorstel. Als de raad met het voorstel instemt, werken de partijen dit verder uit. De volgende stap is dan een geschikte locatie zoeken.

24-uursvoorziening: Meer ondersteuning, minder overlast

Die 24-uursvoorziening is nodig omdat er nu nog geen passende opvang en behandeling is in Helmond en omgeving voor een aantal mensen. Denk hierbij aan mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving, financiële problemen, meerdere negatieve levensgebeurtenissen en/of een licht verstandelijke beperking. Deze problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand of versterken elkaar zelfs. Dan spreken we van meervoudige complexe problematiek. Dit leidt regelmatig tot overlastgevend gedrag of onveilige situaties voor de inwoner zelf of zijn of haar omgeving. Volgens Maud van Arsen van de politie komen nu vaak meldingen bij hen binnen, vertelt ze aan ‘Dit is Helmond’. “Het komt op ons bordje omdat we 24 uur per dag, zeven dagen in de week aanwezig zijn. Maar wij zijn in deze gevallen niet de oplossing. Het gaat dan niet om een ‘boef’, maar om iemand die zorg nodig heeft. Als deze persoon nergens terecht kan, leidt dat tot maatschappelijke onrust. Bovendien kan zo iemand zelf in gevaar komen. Dat is niet de goede weg.”

Vaak kennen deze mensen een lange geschiedenis van hulpverlening, maar dit aanbod sluit niet of onvoldoende aan. Ze vallen als het ware tussen wal en schip. Ze zijn daardoor kwetsbaar, kunnen voor overlast in de woonomgeving of op straat zorgen en een risico vormen voor hun eigen veiligheid of die van een ander. De voorziening biedt kortdurend én langer verblijf met begeleiding, aansluitend bij de behoefte en mogelijkheden van betrokkenen. Met de 24-uursvoorziening hopen de samenwerkingspartners deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat hun situatie escaleert.

Samen ontwikkelen

Wethouder Van Dijk van de gemeente Helmond: “Het wordt een innovatieve 24-uursvoorziening, echt fundamenteel anders dan wat er al is. Vandaar dat we de expertises vanuit verschillende invalshoeken samen hebben gebracht en hier samen aan werken. De opvang moet er aan bijdragen dat ook deze inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Daarmee wordt ook hun persoonlijke omgeving en netwerk ontlast.”

De samenwerkingspartners ondertekenden een intentieverklaring voor het ontwikkelen van de 24-uursvoorziening. De ondertekenende partijen zijn Politie Peelland, SMO, Novadic-Kentron, Nei Skoen, Leger des Heils, Rooyse Wissel, Woningbouw coöperatie Compaen, Woningbouw coöperatie Goed Wonen Gemert, Woningbouw coöperatie Volksbelang, Woningbouw coöperatie Woonpartners, Woningbouw coöperatie woCom, en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren en GGZ Oost Brabant. De betrokken organisaties vinden een 24-uursvoorziening noodzakelijk en belangrijk. Zij zetten in de oriëntatiefase van de ontwikkeling hun expertise in om tot een goede 24-uursvoorziening te komen. In een latere fase van het project wordt duidelijk welke organisaties daadwerkelijk mee gaan doen in het opzetten en uitvoeren van de 24-uursvoorziening.

Meer Artikelen

GGZ Oost Brabant verlengt samenwerking met Sport Expertise Centrum

MooiMaasVallei heeft eerste integrale regioplan van Nederland

Samenwerking met politie deel 1

Mooie mijlpalen voor Kraanmeer!

Gezamenlijke aanpak verbetering werkkansen psychisch kwetsbare mensen

Tevredenheid over Centrale Voordeur Volwassenenpsychiatrie Oss-Uden-Veghel

Kwaliteitsverbetering door samenwerking binnen A59

Start Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO) in regio Helmond/Peelland

Proeftuinen, samen aan de slag in het sociaal domein

Discussie

No data was found

Eerder besproken

No data was found

Inspiratie insturen

Zorgexpert

Met onze zorgexperts in de hoofdrol zijn wij dé netwerkspeler die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025.

Samenwerking in netwerk

Het succes van een behandeling hangt samen met de kwaliteit van het netwerk. Dat is wat wij geloven. Daarom wordt onze rol als netwerkspeler vanaf nu steeds groter.

Inhoud zorg

Onmisbare zorg voor het mentale welzijn van de regio. Die vind je bij GGZ Oost Brabant! Onze (top)specialistische GGZ draagt aantoonbaar bij aan het aantal gezonde levensjaren en de kwaliteit van leven.

Sociale innovatie

Onze ambitie vraagt dat we innovatie de ruimte geven met als doel de zorg te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan mentale gezondheid.

Digitalisatie

Elke digitale stap die we zetten moet leiden naar onze stip op de horizon: de mentaal gezondste regio in 2025.

Cliënt

Het leven van de cliënt is méér dan zijn diagnose. We hebben oog voor het hele verhaal. Meer mens, minder cliënt. Daar gaan we voor!

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.